Perllogaritja e TVSH & Takses

Rezultatet e Perllogaritjes se TVSH / Takses

Operacioni Vlera Vendosur TVSH Vendosur Vlera TVSH Vlera
Asnje 0.00 0.00% 0.00 0.00

Informacione Rreth Perllogaritjes se TVSH / Takses

  • Ky eshte nje sistem i thjeshte llogaritjeje TVSH apo Taksash te tjera duke perpunuar te dhenat e vendosura nga ju
  • Kutia Vlera per Llogaritje plotesohet me vleren qe deshironi te llogarisni duke i shtuar TVSH/Taksen ose duke nxjerr TVSH/Taksen nga vlera e dhene. Vlera duhet te jete ne format te plote (psh: 150) ose me presje dhjetore (psh: 250.75).
  • Kutia Taksa ne % plotesohet me vleren e TVSH/Takses qe deshironi ti shtoni ose te nxirrni nga vlera e kutise se pare. Nuk eshte e nevojshme te vendosni shenjen e %. Vlera duhet te jete ne format te plote (psh: 150) ose me presje dhjetore (psh: 250.75).
  • Seksioni Dua Te ju lejon te zgjidhni se cfare veprimi deshironi te beni me vlerat e dhena ne dy kutite e meparshme.
  • Kujdes!!! Vlerat me presje dhjetore duhet te shkruhen me . (pike). Psh: 180.88.