Kursi Kembimit Valutor

Banka e Shqiperise

Monedha Kursi Ndryshimi
EUR   EUR 21933 101.31 -0.34
USD   USD 21935 95.03 +0.33
GBP   GBP 21937 118.73 -0.01
CHF   CHF 21936 104.14 +0.44
CAD   CAD 21934 69.17 -0.02

Azhornuar me 14/04/2024 08:30

Iliria 98

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 18973 101.00 101.80
USD   USD 18974 94.50 95.50
GBP   GBP 18975 118.00 118.90
CHF   CHF 18972 103.40 104.30
CAD   CAD 18971 68.60 70.10

Azhornuar me 14/04/2024 08:30

Banka Kombetare Tregetare

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 19834 1.35 1.40
USD   USD 19831 0.90 0.93
GBP   GBP 19830 26.79 37.90
CHF   CHF 19833 0.92 0.96
CAD   CAD 19832 1.01 1.05

Azhornuar me 14/04/2024 08:30

Raiffeisen Bank Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 21280 0.00 0.00
USD   USD 21281 0.00 0.00
GBP   GBP 21279 0.00 0.00
CHF   CHF 21282 0.00 0.00
CAD   CAD 21278 0.00 0.00

Azhornuar me 14/04/2024 08:30

Credins Bank

Monedha Blerje Shitje
USD   USD 16418 101.10 106.10
GBP   GBP 16420 124.20 130.20
CAD   CAD 16419 72.80 78.80
EUR   EUR 16414 108.30 113.30
USD   USD 16415 101.10 106.10

Azhornuar me 01/06/2023 16:30

OTP Bank Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 19624 0.00 0.00
USD   USD 19620 0.00 0.00
GBP   GBP 19623 0.00 0.00
CHF   CHF 19621 0.00 0.00
CAD   CAD 19622 0.00 0.00

Azhornuar me 14/04/2024 08:30

FIBANK Albania

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 12443 98.90 103.90
USD   USD 12442 92.00 98.00
GBP   GBP 12444 115.00 123.00

Azhornuar me 14/04/2024 08:30

Tirana Bank

Monedha Blerje Shitje
EUR   EUR 4308 121.40 125.80
USD   USD 4307 110.80 115.20
GBP   GBP 4309 146.90 152.90

Azhornuar me 06/03/2022 16:30

Kurset Nderkombetare

Ne kete seksion do te gjeni informacione rreth kurseve nderkombetare te kembimit valutor dhe metaleve me vlere. Informacionet ne tabele jane te furnizuara nga sisteme boterore per kurset nderkombetare.