Historiku i Kursit te Kembimit

Informacione Rreth Historikut te Kursit te Kembimit

  • Historiku i Kursit te Kembimit eshte i bazuar vetem ne kurset e kembimit te regjistruara nga ana jone, qe prej lancimit te ketij projekti, dt 2 prill 2020.
  • Ne marrim Kursin e Kembimit Valutor 3 here ne dite ne menyre automatike nga websitet zyrtare te institucioneve financiare ne fjale, ndaj per nje institucion financiar jane disa rreshta ne tabelen e historikut te kursit te kembimit.
  • Deshirojme te theksojme faktin qe kurset e kembimit te shfaqura ne tabele jane marre ne menyre automatike nga websitet e institucioneve financiare ne fjale dhe ne nuk mbajme asnje pergjegjesi per saktesine e ketyre informacioneve.
  • Ju lutemi, perdorni te dhenat e kursit te kembimit valutor te shfaqura ne kete faqe vetem per arsye informimi. Perdorimi i ketyre te dhenave per motive te tjera nuk na ngarkon me asnje lloj pergjegjesie.
  • Kujdes!!! Banka e Shqiperise ofron vetem 1 vlere per kursin e kembimit. Ne e kemi pozicionuar ate ne kolonon e Blerjes vetem si zgjidhje teknike dhe jo per faktin se mund te perdoret per llogaritje blerjeje monedhe.