Kursi Kembimit Valutor

Kursi Kembimit EURO Shitje Blerje EUR / Leke
103.78 - Banka e Shqiperise
17.80 30.88 Banka Kombetare Tregetare
103.50 104.10 Iliria 98
0.00 0.00 Raiffeisen Bank
108.30 113.30 Credins Bank
0.00 0.00 OTP Bank
101.30 106.30 FiBank
121.40 125.80 Tirana Bank
Kursi Kembimit USD Shitje Blerje USD / Leke
95.91 - Banka e Shqiperise
28.40 38.92 Banka Kombetare Tregetare
95.50 96.40 Iliria 98
0.00 0.00 Raiffeisen Bank
101.10 106.10 Credins Bank
0.00 0.00 OTP Bank
92.80 98.80 FiBank
110.80 115.20 Tirana Bank
Kursi Kembimit GBP Shitje Blerje GBP / Leke
121.44 - Banka e Shqiperise
0.87 0.90 Banka Kombetare Tregetare
120.70 121.70 Iliria 98
0.00 0.00 Raiffeisen Bank
124.20 130.20 Credins Bank
0.00 0.00 OTP Bank
117.50 125.50 FiBank
146.90 152.90 Tirana Bank
Kursi Kembimit CHF Shitje Blerje CHF / Leke
108.86 - Banka e Shqiperise
0.66 0.69 Banka Kombetare Tregetare
108.10 109.10 Iliria 98
0.00 0.00 Raiffeisen Bank
110.50 116.50 Credins Bank
0.00 0.00 OTP Bank
Kursi Kembimit CAD Shitje Blerje CAD / Leke
71.11 - Banka e Shqiperise
15.35 26.63 Banka Kombetare Tregetare
70.70 71.70 Iliria 98
0.00 0.00 Raiffeisen Bank
72.80 78.80 Credins Bank
0.00 0.00 OTP Bank